slide 3

Psihoterapija

slide 3

Psihoterapija

Šta je individualna psihoterapija?

Individualna psihoterapija je strukturisan i postepen proces promene u kom klijent i obučeni stručnjak – prihoterapeut zajedno rade na rešavanju nekog problema, psihičke tegobe ili na razvoju klijentove ličnosti. Psihoterapeut ne daje gotove savete već klijentu pomaže da sam dođe do odgovora na svoje dileme ili životne poteškoće.

Kome je namenjena individualna psihoterapija?

Na psihoterapiju može da krene bilo ko. Najčešće se radi o osobama koje imaju neki aktuelni problem koji ih motiviše za rad na sebi. Ipak, sve češće na psihoterapiju dolaze osobe koje nemaju neki određeni okidač već žele da rade na sebi, svom ličnom rastu i razvoju, osobe koje žele da preispitaju sebe, svoje ponašanje, načine razmišljanja, životne izbore. Za psihoterapiju se često kaže da je isuviše dobra da bi koristila samo osobama sa psihičkim tegobama.

Teme koje se najčešće obrađuju na individualnoj psihoterapiji?

 • Anksioznost (napad panike, socijalna anksioznost, opsesivne misli, hipohondrija…);
 • Depresivno raspoloženje (potištenost, pitanje smisla, proces tugovanja povodom doživljenog gubitka…);
 • Nezdrave emocije – bes, krivica, nezdrava ljubomora…;
 • Stres (posao, prenatrpanost obavezama, nepostavljanje granica…);
 • Nedostatak motivacije (prokrastinacija – odlaganje obaveza);
 • Teškoće u donošenju odluka;
 • Komunikacija;
 • Samopouzdanje;
 • Partnerski odnosi (teškoće u pronalaženju partnera, uspostavljanju dugotrajnog odnosa, krize u partnerskom odnosu…);
 • Porodične teme (odnos sa roditeljima, decom, supružnikom…);

Koja je učestalost individualne psihoterapije i trajanje seanse?

Susreti su najčešće jednom nedeljno, a trajanje jedne seanse je sat vremena. Posle rešavanja akutnih tema, susreti se mogu prorediti na jednom u dve nedelje, jednom mesečno ili po potrebi.

Kako izgledaju prvi susreti?

Prvi susret nam služi za upoznavanje. Psihoterapeut upoznaje klijenta sa svojim profesionalnim kompetencijama, kao i sa informacijama relevantnim za psihoterapijski rad. Klijent upoznaje psihoterapeuta sa svojim životnim kontekstom: koga ima od porodice, partnerski i prijateljski odnosi, profesija, fizičko zdravlje. Taj susret služi i za definisanje tema kojima bi se klijent bavio na psihoterapiji, kao i za definisanje ciljeva koji se žele postići psihoterapijom. Posle prvog susreta klijent rešava upitnike, u cilju bolje procene ličnosti. Na drugom susretu dobije povratnu informaciju o tome šta su upitnici pokazali i krećemo s konkretnim rešavanjem problema.

Koliko dugo traje psihoterapija?

Na ovo pitanje nema univerzalnog odgovora. Efekti psihoterapije se najčešće osete već posle prvih nekoliko susreta ali za dugotrajne efekte je najčešće potrebno raditi na sebi bar nekoliko meseci. Naše iskustvo je da klijenti redovno, tj. bez dužih pauza, dolaze na psihoterapiju između pola godine i godinu-dve.

Gde nudimo usluge psihoterapije?

Psihoterapijske usluge pružamo uživo u Novom Sadu, u prostorijama IntroSpectrum-a, u ul. Augusta Cesarca 18/514. Takođe, radimo i online psihoterapiju.

Kako funkcioniše online psihoterapija i ima li efekta?

Online psihoterapija se obavlja putem video poziva (najčešće se koristi Skype). Ovaj vid psihoterapije je u dosta slučajeva vrlo praktičan: npr. klijent živi u mestu gde nema psihoterapeuta, živi u inostranstvu i hoće da radi sa psihoterapeutom koji govori njegov maternji jezik, želi da uštedi vreme i novac za prevoz… Istraživanja pokazuju da nema razlika u efektu između uživo i online psihoterapije. Za ovaj vid psihoterapije je potrebno da klijent obezbedi prostor gde ga neće prekidati i gde će imati potpunu privatnost.

Da li se nude usluge grupne psihoterapije?

Da. I grupna psihoterapija, poput individualne psihoterapije, pomaže pojedincima da unaprede svoje načine nošenja s problemima. Razlika je što se klijent, sem sa psihoterapeutom, nalazi u odnosu i sa drugim članovima grupe. Usled interakcije između učesnika, ovaj vid psihoterapije je naročito pogodan za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima: komunikacija, samopouzdanje, poverenje, intimnost… Ovakav rad je specifičan po velikom broju povratnih informacija koje osoba dobija u grupi od svih učesnika, što joj pomaže da osvesti i menja svoje obrasce ponašanja. Dodatne informacije o ovom vidu psihoterapije možete naći na linku:

Grupa za lični razvoj – IntroSpectrum

Ko u IntroSpectrum-u pruža usluge psihoterapije?

Dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut. U radu primarno primenjuje RE&KBT i Geštalt terapiju.

MA Miloš Petrović, psiholog i psihološki savetnik. U radu primarno primenjuje Transakcionu analizu (TA).

Biografije možete pogledati u sekciji O nama:

O nama – IntroSpectrum

Koji psihoterapijski pravci se praktikuju u radu?

Racionalno-emotivna & kognitivno-bihejvioralna terapija (RE&KBT):

RE&KBT je jedan od najpopularnijih psihoterapijskih pravaca na Zapadu. Važi za brzu i efikasnu psihoterapiju, što dosledno pokazuju i rezultati empirijskih istraživanja. Naročiti uspeh pokazuje u tretiranju anksioznih i depresivnih stanja. RE&KBT se bazira na premisi da nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo već naša interpretacija tih događaja.

Stoga se u psihoterapijskom procesu traga za iracionalnim uverenjima koje klijent ima, a koja ga uvode u nezdrave emocije i disfunkcionalna ponašanja. Nakon identifikovanja, iracionalna uverenja se uz pomoć mnogobrojnih kognitivnih, emocionalnih i bihejvioralnih metoda zamenjuju racionalnim uverenjima, što za posledicu ima javljanje zdravih emocija i funkcionalnog ponašanja.

Geštalt psihoterapija:

Geštalt psihoterapija spada u humanističke pravce, za koje je karakterističan pozitivan pogled na ljudsku prirodu i potencijale. Ističe se vrednost svakog pojedinca, kao i sopstvena odgovornost za lično zadovoljstvo i blagostanje. U Geštaltu se rad najviše bazira na „sada“ i „ovde“, a naročiti akcenat se stavlja na emocije i telesne senzacije. Osvešćivanjem onog što je prisutno „sada“ i „ovde“, često se dođe do tzv. „nedovršenih poslova“ iz prošlosti, a koji putem simptoma pozivaju osobu da ih ponovo pogleda i obradi.

U radu se koriste zanimljive tehnike i eksperimenti, koje su zbog njihove efikasnosti preuzeli i mnogi drugi psihoterapijski pravci. Cilj ovih tehnika je da povećaju klijentovu svesnost o sebi, svojim emocijama i ponašanjima. Rezultat ovog procesa jeste uvid, prihvatanje sebe, preuzimanje odgovornosti za sopstvene izbore i poboljšanje veština za uspostavljanje kontakta sa drugima.

Transakciona analiza (TA):

Transakciona analiza predstavlja psihoterapijsko usmerenje koje je svojim širokim teorijskim okvirom u jako velikoj meri obogatilo opsege opšteg psihoterapijskog znanja. Nalazivši svoje korene u nadaleko poznatoj Psihoanalizi, TA ulazi u samu suštinu strukturalnih i funkcionalnih domena ličnosti. Osim toga, TA možda najbolje od svih pravaca opisuje i analizira prirodu ljudske komunikacije i način na koji se ona suptilno i konkretno odražava na naš svakodnevni život. Mnogi konstrukti nastali unutar TA su postali neizostavni element u radu svakog iskusnog i integrativno usmerenog psihoterapeuta. Takođe, zbog svoje širine i otvorenosti, TA daje mogućnost veoma širokoj primeni, od rešavanja individualnih zastoja do analize korporativnih relacija i objašnjavanja društvenih fenomena.

Zakazivanje seanse


kontakt

  Zakazivanje seanse


  kontakt