introspectrum o nama 1

O nama

introspectrum o nama 1

O nama

IntroSpectrum obuhvata gotovo sve aspekte rada na sebi. Empatijom, usmerenošću i stručnošću, integrišući psihoterapiju, edukaciju, kao i dinamičan rad u grupi, IntroSpectrum nudi sveobuhvatan razvoj ličnosti. Početak svakog razvoja je spremnost da budemo introspektivni i da spoznamo celokupan spektar psihičkih procesa, kako bismo kasnije postali samorealizovane osobe. Obuhvatajući različite psihoterapijske pravce kao i mnoge treninge ličnih veština, IntroSpectrum vam omogućava da svoju ličnost ojačate i povećate kvalitet svog iskustva.

Dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut

Formalno obrazovanje

Osnovne, master i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju.

Psihoterapija

Sertifikovani je psihoterapeut, poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Edukovala se iz raznih psihoterapijskih pravaca. Završila je četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno-emotivne i Kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i pridruženi je član Albert Elis instituta, iz Njujorka. Završila je dve godine Geštalt terapije, kao i bazični kurs Terapije prihvatanja i posvećenošću (ACT). Psihoterapijom se aktivno bavi od 2011. god. i iza sebe ima rad sa više stotina klijenata.

Edukacije

Poseduje više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija, koje se tiču sledećih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, stres, motivacija, timski rad, partnerski odnosi… Nekoliko hiljada ljudi je prošlo njene edukacije namenjene opštoj populaciji u Novom Sadu, Beogradu i Podgorici. Imala je puno uspešnih saradnji sa različitim firmama, gde je zaposlenima držala razne vrste treninga, tzv. in-house edukacije.

Akademska karijera

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, bila je rukovodilac projekta “Uticaj treninga pažnje na redukciju depresivnih simptoma”. Poslednjih godina je bila angažovana kao nastavnik više predmeta iz oblasti opšte i kliničke psihologije, kao i iz oblasti psihoterapije, na fakultetu TIMS, u Novom Sadu, Katedra za psihologiju. Autor je više stručnih članaka koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, a u kojima se najčešće bavila temama iz kliničke psihologije i psihoterapije.

Psihoterapijski pristup

Osnova uspešne terapije je saradnički odnos između klijenta i psihoterapeuta, poverenje i bezuslovno prihvatanje. Na samom početku terapije se vrši procena, a potom se sa klijentom dogovaraju ciljevi povodom iznešenih problema. Osnovi pristup u radu je zasnovan na premisi da nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo već naše viđenje tih događaja. Stoga se na seansama otkriva način razmišljanja koji osobu uvodi u disfunkcionalna osećanja i neadekvatna ponašanja. Klijent i psihoterapeut zajedno otkrivaju kada su pogrešne interpretacije nastale, kao i šta ih je održavalo tokom vremena. Nakon toga, iracionalna uverenja se zamenjuju racionalnim, što osobu uvodi u funkcionalna osećanja i adekvatno ponašanje.

dr tanja petrovic

    tanja.petrovic@introspectrum.rs

    063 836 85 93

dr tanja petrovic

Dr Tanja Petrović

psiholog i psihoterapeut

Formalno obrazovanje

Osnovne, master i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju.

Psihoterapija

Sertifikovani je psihoterapeut, poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Edukovala se iz raznih psihoterapijskih pravaca. Završila je četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno-emotivne i Kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i pridruženi je član Albert Elis instituta, iz Njujorka. Završila je dve godine Geštalt terapije, kao i bazični kurs Terapije prihvatanja i posvećenošću (ACT). Psihoterapijom se aktivno bavi od 2011. god. i iza sebe ima rad sa više stotina klijenata.

Edukacije

Poseduje više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija, koje se tiču sledećih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, stres, motivacija, timski rad, partnerski odnosi… Nekoliko hiljada ljudi je prošlo njene edukacije namenjene opštoj populaciji u Novom Sadu, Beogradu i Podgorici. Imala je puno uspešnih saradnji sa različitim firmama, gde je zaposlenima držala razne vrste treninga, tzv. in-house edukacije.

Akademska karijera

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, bila je rukovodilac projekta “Uticaj treninga pažnje na redukciju depresivnih simptoma”. Poslednjih godina je bila angažovana kao nastavnik više predmeta iz oblasti opšte i kliničke psihologije, kao i iz oblasti psihoterapije, na fakultetu TIMS, u Novom Sadu, Katedra za psihologiju. Autor je više stručnih članaka koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, a u kojima se najčešće bavila temama iz kliničke psihologije i psihoterapije.

Psihoterapijski pristup

Osnova uspešne terapije je saradnički odnos između klijenta i psihoterapeuta, poverenje i bezuslovno prihvatanje. Na samom početku terapije se vrši procena, a potom se sa klijentom dogovaraju ciljevi povodom iznešenih problema. Osnovi pristup u radu je zasnovan na premisi da nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo već naše viđenje tih događaja. Stoga se na seansama otkriva način razmišljanja koji osobu uvodi u disfunkcionalna osećanja i neadekvatna ponašanja. Klijent i psihoterapeut zajedno otkrivaju kada su pogrešne interpretacije nastale, kao i šta ih je održavalo tokom vremena. Nakon toga, iracionalna uverenja se zamenjuju racionalnim, što osobu uvodi u funkcionalna osećanja i adekvatno ponašanje.MA Miloš Petrović , psiholog i psihološki savetnik

Formalno obrazovanje

Osnovne i master studije završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za Psihologiju.

Stručno usavršavanje

U pristupu sa klijentima primarno koristi koncepte Transakcione analize, za koju se edukovao u okviru Psihopolis centra, u Novom Sadu. Uspešno je pohađao na desetine edukacija koje se tiču razvijanja „soft-skills“  i ličnog razvoja.

Dosadašnji rad

U proteklih desetak godina, najviše vremena je proveo u IT industriji, gde je naročito bio fokusiran na savetodavni rad za zaposlenima, psihološku procenu kandidata i poboljšanje timske dinamike. Bio je i koordinator projekta “Uključi se i brini“, u organizaciji Evropske unije i UNICEF-a. Psihološkim savetovanjem se sve vreme kontinuirano bavio, kako u poslovnom, tako i u terapijskom setingu.

Publikacije

Autor je dve knjige iz oblasti transpersonalne psihologije i teorije realnosti: “Epifanija svesti” i “Dubine praznog – metafizičko integrativna mapa iskustva”. Autor je naučnog eseja “Tipping point vs. depth – span” na inostranom sajtu Integral world, posvećenom integralnoj filozofiji.

Psihoterapijski pristup

Psihoterapijski odnos podrazumeva zajednički cilj klijenta i terapeuta koji se definiše nakon upoznavanja, međusobnog prihvatanja i obostranog razumevanja. Svaka krizna situacija ili krizno stanje koje traje su poziv na promenu i na napredak. Naše navike ili naučeni obrasci ponašanja u kriznim situacijama više ne mogu da nas vode kroz svakodnevno iskustvo i samim tim potrebni su hrabrost i snaga da se krene na put promene. Klijent koji poseduje suptilnu snagu i želju za promenom i Psihoterapeut koji poseduje sposobnost sagledavanja praktičnog i teorijskog konteksta problema, zajedno aktivno rade na novim uvidima i na taj način stvaraju put ka novim mogućnostima i novim pogledima na nas same, druge, kao i na svet oko nas.

RL8A5650

    milos.petrovic@introspectrum.rs

    062 961 75 33

RL8A5650

MA Miloš Petrović

psiholog i psihološki savetnik

Formalno obrazovanje

Osnovne i master studije završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za Psihologiju.

Stručno usavršavanje

U pristupu sa klijentima primarno koristi koncepte Transakcione analize, za koju se edukovao u okviru Psihopolis centra, u Novom Sadu. Uspešno je pohađao na desetine edukacija koje se tiču razvijanja „soft-skills“  i ličnog razvoja.

Dosadašnji rad

U proteklih desetak godina, najviše vremena je proveo u IT industriji, gde je naročito bio fokusiran na savetodavni rad za zaposlenima, psihološku procenu kandidata i poboljšanje timske dinamike. Bio je i koordinator projekta “Uključi se i brini“, u organizaciji Evropske unije i UNICEF-a. Psihološkim savetovanjem se sve vreme kontinuirano bavio, kako u poslovnom, tako i u terapijskom setingu.

Publikacije

Autor je dve knjige iz oblasti transpersonalne psihologije i teorije realnosti: “Epifanija svesti” i “Dubine praznog – metafizičko integrativna mapa iskustva”. Autor je naučnog eseja “Tipping point vs. depth – span” na inostranom sajtu Integral world, posvećenom integralnoj filozofiji.

Psihoterapijski pristup

Psihoterapijski odnos podrazumeva zajednički cilj klijenta i terapeuta koji se definiše nakon upoznavanja, međusobnog prihvatanja i obostranog razumevanja. Svaka krizna situacija ili krizno stanje koje traje su poziv na promenu i na napredak. Naše navike ili naučeni obrasci ponašanja u kriznim situacijama više ne mogu da nas vode kroz svakodnevno iskustvo i samim tim potrebni su hrabrost i snaga da se krene na put promene. Klijent koji poseduje suptilnu snagu i želju za promenom i Psihoterapeut koji poseduje sposobnost sagledavanja praktičnog i teorijskog konteksta problema, zajedno aktivno rade na novim uvidima i na taj način stvaraju put ka novim mogućnostima i novim pogledima na nas same, druge, kao i na svet oko nas.