introspectrum in house treninzi

In house treninzi

Edukacije za firme

introspectrum in house treninzi

In house treninzi

In house treninzi su namenjeni firmama koje žele da unaprede svoju radnu atmosferu i pruže svojim zaposlenima, kako kvalitetne edukacije, tako i zdravu okolinu za rad.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav tip saradnje sa nama, u daljem tekstu možete naći informacije o edukacijama koje nudimo, kao i načine na koje nas možete kontaktirati.

Koje teme možemo da Vam ponudimo?

Asertivna komunikacija:

Komunikacija kao neizbežni element radne atmosfere uvek predstavlja ključ uspeha ili, pak, neuspeha. Jasno obraćanje i jasna prezentacija želja i stavova u poslovnoj komunikaciji nedvosmisleno doprinosi pozitivnoj dinamici unutar određenog tima ili departmana. Ukoliko u isto vreme želite da unapredite, kako komunikaciju, tako i samopouzdanje Vaših zaposlenih, Trening asertivne komunikacije omogućava empirijski dokazan napredak na ta dva polja.

Upravljanje stresom:

Stres je sastavni deo kretanja ka cilju. Stres nas motiviše, tera nas da nalazimo nova rešenja, usmerava nas ka nekim novim, neistraženim mestima koja nas mogu unaprediti. Ali samo pod uslovom da znamo kako da upravljamo njime. Razumevanje stresa kao pojave i njegovo kontrolisanje je veoma bitan korak ka novom, drugačijem vidu kreativnosti i rešavanju problema. Upravljanje stresom je veština koja svakako unapređuje i pojedinca i ceo tim koji zajednički dolazi do određenog cilja.

Emocionalna inteligencija u poslu:

Prepoznati sopstvene emocije, kao i emocije osobe preko puta, i ispravno reagovati na njih često predstavlja ogromni izazov. Empatija kao sposobnost prepoznavanja i razumevanja emocija druge osobe je uvek poželjna, nezavisno koji cilj je pred osobom ili celim timom. Emocionalna inteligencija je od ogromnog značaja kod liderskih pozicija, koje zahtevaju razumevanje drugih ljudi na više različitih nivoa, pa su to ujedno i naši najčešći posetioci ove vrste edukacije.

Motivacija u radu:

S obzirom da današnje poslovanje podrazumeva ogromnu dinamiku i učestalu izmenu postavljenih ciljeva, motivacija može ozbiljno da trpi usled neizvesnosti i lošeg planiranja. Kao početak svih akcija, individualnih ili timskih, motivacija predstavlja nešto što nas drži na okupu i vodi ka novim rešenjima i izazovima. Na ovoj edukaciji se bavimo time kako je podstaći i održati tokom vremena.

Rad sa „teškim“ saradnicima:

Široka i nepredvidiva varijabilnost ljudskog karaktera, često može imati izražen efekat na svakodnevne aktivnosti. Zastoji u komunikaciji mogu biti učestala pojava ukoliko dva ili više specifičnih karaktera učestvuju u rešavanju problema. „Teška“ komunikacija ne samo da može usporiti put ka cilju, već može trajno pogoršati ili čak prekinuti odnose među ljudima. Naša edukacija Vam može pomoći da prvenstveno prepoznate tipove “teških” saradnika, a potom i da uz proverene komunikacijske tehnike na najlakši i najbrži način dođete do obostranog interesa.

Upravljanje vremenom:

Svaka akcija, zvaki zadatak ili bilo koje dešavanje oko nas je definisano vremenom. Vreme indiferentno upravlja našim životima i pokušava da nas smesti u okvire i rasporede koje smo svakako primorani da pravimo. Vreme se ne može ubrzati ili usporiti ali je zato moguće ovladati njime kroz dobro planiranje i racionalno definisanje strukture obaveza, zadataka, ciljeva… Na ovoj edukaciji naučićete kako da Vi upravljate vremenom a ne ono Vama.

Javni nastup:

Današnje poslovanje je gotovo nezamislivo bez javnih nastupa: počev od intervjua za posao, preko sastanaka sa kolegama, predočavanja šefovima dosadašnjih rezultata, do izlaganja na kongresima. Sve su to vrste javnih nastupa gde je potrebno izložiti se i preneti neku važnu poruku. Anksioznost je nezdrava emocija koja dovodi do blokade i neželjenog ishoda najvećeg broja prezentacija. Stoga se obrađujući ovu temu naročito bavimo njome ali i svim ostalim, praktičnim aspektima javnog nastupa: priprema prezentacije, veštine izlaganja, pitanja publike, uvežbavanje naučenog.

Primer jedne in house edukacije koju je organizovao IntroSpectrum, možete pronaći na stranici Aktuelnosti:

In-house edukacija – “Metalac market“ – IntroSpectrum

Sem ponuđenih tema, ukoliko ste zainteresovani za neke koje nisu obuhvaćene a tiču se oblasti psihologije, slobodno nas konktaktirajte na mejl info@introspectrum.rs ili preko forme koja se nalazi na ovoj stranici, kako bismo zajedno procenili koja ponuda može najbolje odgovoriti na Vaše zahteve.

Prijava za in house trening


kontakt forma