image

MA Miloš Petrović

image

MA Miloš Petrović

Formalno obrazovanje

Osnovne i master studije završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za Psihologiju.

Stručno usavršavanje

U pristupu sa klijentima primarno koristi koncepte Transakcione analize, za koju se edukovao u okviru Psihopolis centra, u Novom Sadu. Uspešno je pohađao na desetine edukacija koje se tiču razvijanja „soft-skills“  i ličnog razvoja.

Dosadašnji rad

U proteklih desetak godina, najviše vremena je proveo u IT industriji, gde je naročito bio fokusiran na savetodavni rad za zaposlenima, psihološku procenu kandidata i poboljšanje timske dinamike. Bio je i koordinator projekta “Uključi se i brini“, u organizaciji Evropske unije i UNICEF-a. Psihološkim savetovanjem se sve vreme kontinuirano bavio, kako u poslovnom, tako i u terapijskom setingu.

Publikacije

Autor je dve knjige iz oblasti transpersonalne psihologije i teorije realnosti: “Epifanija svesti” i “Dubine praznog – metafizičko integrativna mapa iskustva”. Autor je naučnog eseja “Tipping point vs. depth – span” na inostranom sajtu Integral world, posvećenom integralnoj filozofiji.

Psihoterapijski pristup

Psihoterapijski odnos podrazumeva zajednički cilj klijenta i terapeuta koji se definiše nakon upoznavanja, međusobnog prihvatanja i obostranog razumevanja. Svaka krizna situacija ili krizno stanje koje traje su poziv na promenu i na napredak. Naše navike ili naučeni obrasci ponašanja u kriznim situacijama više ne mogu da nas vode kroz svakodnevno iskustvo i samim tim potrebni su hrabrost i snaga da se krene na put promene. Klijent koji poseduje suptilnu snagu i želju za promenom i Psihoterapeut koji poseduje sposobnost sagledavanja praktičnog i teorijskog konteksta problema, zajedno aktivno rade na novim uvidima i na taj način stvaraju put ka novim mogućnostima i novim pogledima na nas same, druge, kao i na svet oko nas.