image

Dr Tanja Petrović

image

Dr Tanja Petrović

Formalno obrazovanje

Osnovne, master i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju.

Psihoterapija

Sertifikovani je psihoterapeut, poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Edukovala se iz raznih psihoterapijskih pravaca. Završila je četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno-emotivne i Kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i pridruženi je član Albert Elis instituta, iz Njujorka. Završila je dve godine Geštalt terapije, kao i bazični kurs Terapije prihvatanja i posvećenošću (ACT). Psihoterapijom se aktivno bavi od 2011. god. i iza sebe ima rad sa više stotina klijenata.

Edukacije

Poseduje više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija, koje se tiču sledećih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, stres, motivacija, timski rad, partnerski odnosi… Nekoliko hiljada ljudi je prošlo njene edukacije namenjene opštoj populaciji u Novom Sadu, Beogradu i Podgorici. Imala je puno uspešnih saradnji sa različitim firmama, gde je zaposlenima držala razne vrste treninga, tzv. in-house edukacije.

Akademska karijera

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, bila je rukovodilac projekta “Uticaj treninga pažnje na redukciju depresivnih simptoma”. Poslednjih godina je bila angažovana kao nastavnik više predmeta iz oblasti opšte i kliničke psihologije, kao i iz oblasti psihoterapije, na fakultetu TIMS, u Novom Sadu, Katedra za psihologiju. Autor je više stručnih članaka koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, a u kojima se najčešće bavila temama iz kliničke psihologije i psihoterapije.

Psihoterapijski pristup

Osnova uspešne terapije je saradnički odnos između klijenta i psihoterapeuta, poverenje i bezuslovno prihvatanje. Na samom početku terapije se vrši procena, a potom se sa klijentom dogovaraju ciljevi povodom iznešenih problema. Osnovi pristup u radu je zasnovan na premisi da nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo već naše viđenje tih događaja. Stoga se na seansama otkriva način razmišljanja koji osobu uvodi u disfunkcionalna osećanja i neadekvatna ponašanja. Klijent i psihoterapeut zajedno otkrivaju kada su pogrešne interpretacije nastale, kao i šta ih je održavalo tokom vremena. Nakon toga, iracionalna uverenja se zamenjuju racionalnim, što osobu uvodi u funkcionalna osećanja i adekvatno ponašanje.