upravljanje stresom

Upravljanje stresom

Stres kao prilika a ne kao pretnja.

upravljanje stresom

Upravljanje stresom

Stres kao prilika a ne kao pretnja.

Koje teme obuhvata edukacija Upravljanje stresom?

 • Stres – definicija, simptomi i vrste stresa;
 • Tipovi ličnosti i reakcije na stres;
 • Izvori stresa u svakodnevom životu (posao, porodica, partnerski i prijateljski odnosi, zdravlje…);
 • Veza stresa i fizičkih i psihičkih oboljenja;
 • Jačanje unutrašnjih kapaciteta za nošenje sa stresom;
 • Kognitivne tehnike prevladavanja stresa;
 • Tehnike imaginacije;
 • Tehnike opuštanja.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija Upravljanje stresom, koja je cena?

Novi Sad: zima 2024. god., nedelja, od 8h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2024. god., nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2024. god.

Cena: 50 eura za nezaposlene i studente, 60 eura za zaposlene.

Online (putem Zoom aplikacije): zima 2024. god., nedelja, od 10h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Upravljanje stresom?

Edukacija je namenjena svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tematika edukacije se odnosi na stres, pa se naročito preporučuje onima koji bi da poboljšaju svoju reakciju na stresne životne situacije.

Koji način rada karakteriše edukaciju Upravljanje stresom?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se na kraju edukacije Upravljanje stresom dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 8-10 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Upravljanje stresom?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Upravljanje stresom?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Upravljanje stresom?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 063/836-85-93

Koje teme obuhvata edukacija Upravljanje stresom?

 • Stres – definicija, simptomi i vrste stresa;
 • Tipovi ličnosti i reakcije na stres;
 • Izvori stresa u svakodnevom životu (posao, porodica, partnerski i prijateljski odnosi, zdravlje…);
 • Veza stresa i fizičkih i psihičkih oboljenja;
 • Jačanje unutrašnjih kapaciteta za nošenje sa stresom;
 • Kognitivne tehnike prevladavanja stresa;
 • Tehnike imaginacije;
 • Tehnike opuštanja.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija Upravljanje stresom, koja je cena?

Novi Sad: zima 2024. god., nedelja, od 8h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2024. god., nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2024. god.

Cena: 50 eura za nezaposlene i studente, 60 eura za zaposlene.

Online (putem Zoom aplikacije): zima 2024. god., nedelja, od 10h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Upravljanje stresom?

Edukacija je namenjena svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tematika edukacije se odnosi na stres, pa se naročito preporučuje onima koji bi da poboljšaju svoju reakciju na stresne životne situacije.

Koji način rada karakteriše edukaciju Upravljanje stresom?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se na kraju edukacije Upravljanje stresom dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 8-10 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Upravljanje stresom?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Upravljanje stresom?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Upravljanje stresom?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 063/836-85-93

Prijava za edukaciju


kontakt forma