Brige e1584443304389

Suočavanje s gubitkom

Od očaja do prihvatanja

upravljanje brigama

Suočavanje s gubitkom

Od očaja do prihvatanja

Koje teme obuhvata edukacija Suočavanje s gubitkom?

 • Različite vrste gubitaka: socijalni gubici (prekid prijateljstva, raskid, selidba, razvod, smrt…), apstraktni gubici (gubitak samopouzdanja, ideala, slike o sebi, nade…), materijalni gubici (gubitak novčanika, nekretnine, nečeg što je u tuđem vlasništvu…)
 • Reakcije na gubitak: emocionalne, misaone, telesne i na nivou ponašanja;
 • Faze tugovanja;
 • Komplikovano tugovanje;
 • (Ne)adekvatni načini (samo)podrške;
 • Stručna pomoć u procesu tugovanja.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 8h do 14h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 10h do 16h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2023. god.

Cena: 70 eura za nezaposlene i studente, 85 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Edukacija je namenjena svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tema edukacije se tiče gubitaka, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno žele da rade na svom odnosu prema gubicima.

Koji način rada karakteriše edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Suočavanje s gubitkom dobija sertifikat?

Da. Svi učesnici, po završetku edukacije, dobijaju potvrdu od strane IntroSpectrum-a da su pohađali obuku, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Suočavanje s gubitkom?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Koje teme obuhvata edukacija Suočavanje s gubitkom?

 • Različite vrste gubitaka: socijalni gubici (prekid prijateljstva, raskid, selidba, razvod, smrt…), apstraktni gubici (gubitak samopouzdanja, ideala, slike o sebi, nade…), materijalni gubici (gubitak novčanika, nekretnine, nečeg što je u tuđem vlasništvu…)
 • Reakcije na gubitak: emocionalne, misaone, telesne i na nivou ponašanja;
 • Faze tugovanja;
 • Komplikovano tugovanje;
 • (Ne)adekvatni načini (samo)podrške;
 • Stručna pomoć u procesu tugovanja.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 8h do 14h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 10h do 16h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2023. god.

Cena: 70 eura za nezaposlene i studente, 85 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Edukacija je namenjena svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tema edukacije se tiče gubitaka, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno žele da rade na svom odnosu prema gubicima.

Koji način rada karakteriše edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Suočavanje s gubitkom dobija sertifikat?

Da. Svi učesnici, po završetku edukacije, dobijaju potvrdu od strane IntroSpectrum-a da su pohađali obuku, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Suočavanje s gubitkom?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Suočavanje s gubitkom?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Prijava za edukaciju


kontakt forma