partnerski odnosi

Partnerski odnosi

Zasnivanje i razvoj emotivnih veza

partnerski odnosi

Partnerski odnosi

Zasnivanje i razvoj emotivnih veza

Koje teme obuhvata edukacija Partnerski odnosi?

 • Kakvog partnera/ku želim (i da li takvog/u biram?);
 • Kakav partnerski odnos želim (i da li takav kreiram?);
 • Faze u partnerskom odnosu – od upoznavanja, preko zbližavanja, do zajedničkog života;
 • Pitanje sličnosti i razlika između partnera („sličan se sličnom raduje“ ili „suprotnosti se privlače“?);
 • (I)racionalna uverenja o ljubavi;
 • Stilovi vezivanja – sigurni, zavisni i izbegavajući;
 • Različiti „jezici“ ljubavi.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: 17. decembar 2023. god., nedelja, od 8h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Beograd: 24. decembar 2023. god., nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Podgorica: jesen 2023. god.

Cena: 50 eura za nezaposlene i studente, 60 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Partnerski odnosi?

Edukacija je namenjena svim ljudima koji žele da rade na svom rastu i razvoju. Glavna tema edukacije je partnerski odnos, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno u ovoj sferi žele da napreduju. Na edukaciju su dobrodošli i pojedinci i parovi.

Kakav način rada karakteriše edukaciju Partnerski odnosi?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje aspekte svog partnerskog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Partnerski odnosi dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Mminimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za sagledavanje ove tematike iz više različitih perspektiva. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Partnerski odnosi?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Partnerski odnosi?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Partnerski odnosi?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Koje teme obuhvata edukacija Partnerski odnosi?

 • Kakvog partnera/ku želim (i da li takvog/u biram?);
 • Kakav partnerski odnos želim (i da li takav kreiram?);
 • Faze u partnerskom odnosu – od upoznavanja, preko zbližavanja, do zajedničkog života;
 • Pitanje sličnosti i razlika između partnera („sličan se sličnom raduje“ ili „suprotnosti se privlače“?);
 • (I)racionalna uverenja o ljubavi;
 • Stilovi vezivanja – sigurni, zavisni i izbegavajući;
 • Različiti „jezici“ ljubavi.

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: 17. decembar 2023. god., nedelja, od 8h do 16h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Beograd: 24. decembar 2023. god., nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 6 000 din. za nezaposlene i studente, 7 000 din. za zaposlene.

Podgorica: jesen 2023. god.

Cena: 50 eura za nezaposlene i studente, 60 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju Partnerski odnosi?

Edukacija je namenjena svim ljudima koji žele da rade na svom rastu i razvoju. Glavna tema edukacije je partnerski odnos, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno u ovoj sferi žele da napreduju. Na edukaciju su dobrodošli i pojedinci i parovi.

Kakav način rada karakteriše edukaciju Partnerski odnosi?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje aspekte svog partnerskog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Partnerski odnosi dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Mminimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za sagledavanje ove tematike iz više različitih perspektiva. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju Partnerski odnosi?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Partnerski odnosi?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji Partnerski odnosi?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Prijava za edukaciju


kontakt forma