grupa za licni razvoj

Grupa za lični razvoj

...pogled u sebe očima drugih...

grupa za licni razvoj

Grupa za lični razvoj

...pogled u sebe očima drugih...

Koje teme obuhvata Grupa za lični razvoj?

Ono na čemu najčešće radimo na Grupi za lični razvoj su sledeće teme:

 • međuljudski odnosi (relacije sa prijateljima, kolegama, poznanicima…);
 • porodični odnosi (odnos sa roditeljima, supružnikom, decom, braćom/sestrama, rođacima…);
 • partnerski odnos (različite faze odnosa: uspostavljanje partnerskog odnosa, početak, razvoj, krize, kraj partnerskog odnosa…);
 • stres (izvori stresa, (ne)adekvatni načini nošenja sa stresom…);
 • psihosomatske tegobe;
 • anksiozna stanja;
 • potištenost i depresivno raspoloženje;
 • bes, krivica, nezdrava ljubomora…

Kada i gde se sledeći put formira Grupa za lični razvoj, koja je cena?

Novi Sad: početak 30. septembar 2023. god., 12 susreta, subotom, od 12h do 14.30h.

Cena: 2 500 din. po susretu.

Ko može da se priključi Grupi za lični razvoj?

Rad u Grupi za lični razvoj, kako i samo ime kaže, namenjen je svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Pre samog priključenja grupi, sa Vama će se obaviti kratak intervju kako bi se uradila dodatna procena da li je ono što možete dobiti na ovakvoj grupi u skladu sa onim što očekujete od ovakve vrste rada na sebi.

Koji način rada karakteriše Grupu za lični razvoj?

Metod rada je radionačarski i predstavlja kombinaciju: davanja i analiza ličnih primera, igranja uloga, simulacija situacija, rešavanja upitnika, rada u grupama, međusobnih razmena iskustva i povratnih informacija,  itd. U radu se poštuje pravilo čuvanja tajnosti informacija iznešenih na grupi od strane drugih učesnika. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na Grupi za lični razvoj dobija potvrda?

Da. Svim učesnicima, nakon završetka grupe, IntroSpectrum izdaje potvrdu sa naznačenim brojem sati rada na sebi, u grupi.

Koliko članova može biti u grupi?

Broj učesnika u Grupi za lični razvoj biće ograničen na 8, kako bi svako dobio dovoljno prostora za rad.

Ko vodi Grupu za lični razvoj?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Od 2011. god. se aktivno bavi psihoterapijskim radom a takođe ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim za Grupu za lični razvoj?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o Grupi za lični razvoj?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt osoba i telefon: Tanja Petrović, 063/836-85-93

Koje teme obuhvata Grupa za lični razvoj?

Ono na čemu najčešće radimo na Grupi za lični razvoj su sledeće teme:

 • međuljudski odnosi (relacije sa prijateljima, kolegama, poznanicima…);
 • porodični odnosi (odnos sa roditeljima, supružnikom, decom, braćom/sestrama, rođacima…);
 • partnerski odnos (različite faze odnosa: uspostavljanje partnerskog odnosa, početak, razvoj, krize, kraj partnerskog odnosa…);
 • stres (izvori stresa, (ne)adekvatni načini nošenja sa stresom…);
 • psihosomatske tegobe;
 • anksiozna stanja;
 • potištenost i depresivno raspoloženje;
 • bes, krivica, nezdrava ljubomora…

Kada i gde se sledeći put formira Grupa za lični razvoj, koja je cena?

Novi Sad: početak 30. septembar 2023. god., 12 susreta, subotom, od 12h do 14.30h.

Cena: 2 500 din. po susretu.

Ko može da se priključi Grupi za lični razvoj?

Rad u Grupi za lični razvoj, kako i samo ime kaže, namenjen je svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Pre samog priključenja grupi, sa Vama će se obaviti kratak intervju kako bi se uradila dodatna procena da li je ono što možete dobiti na ovakvoj grupi u skladu sa onim što očekujete od ovakve vrste rada na sebi.

Koji način rada karakteriše Grupu za lični razvoj?

Metod rada je radionačarski i predstavlja kombinaciju: davanja i analiza ličnih primera, igranja uloga, simulacija situacija, rešavanja upitnika, rada u grupama, međusobnih razmena iskustva i povratnih informacija,  itd. U radu se poštuje pravilo čuvanja tajnosti informacija iznešenih na grupi od strane drugih učesnika. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na Grupi za lični razvoj dobija potvrda?

Da. Svim učesnicima, nakon završetka grupe, IntroSpectrum izdaje potvrdu sa naznačenim brojem sati rada na sebi, u grupi.

Koliko članova može biti u grupi?

Broj učesnika u Grupi za lični razvoj biće ograničen na 8, kako bi svako dobio dovoljno prostora za rad.

Ko vodi Grupu za lični razvoj?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Od 2011. god. se aktivno bavi psihoterapijskim radom a takođe ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim za Grupu za lični razvoj?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o Grupi za lični razvoj?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt osoba i telefon: Tanja Petrović, 063/836-85-93

Prijava za edukaciju


kontakt forma