pexels oleksandr canary islands 12955678

Granice i kako ih postaviti?

Briga o ličnim potrebama

Granice i kako ih postaviti?

Briga o ličnim potrebama

Koje teme obuhvata edukacija Granice i kako ih postaviti?

 • Definicija granica;
 • Ključni pokazatelji narušenih granica;
 • Najčešći uzroci i posledice neadekvatno postavljenih granica;
 • Šest vrsta granica;
 • (Ne)uspešni načini postavljanja granica;
 • Postavljanje granica u različitim sferama: u porodici, vezi, prijateljstvima, na poslu, društvenim mrežama…

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 8h do 14h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 10h do 16h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2023. god.

Cena: 70 eura za nezaposlene i studente, 85 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tema edukacije se odnosi na postavljanje ličnih granica, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno u ovoj sferi žele da napreduju.

Koji način rada karakteriše edukaciju Granice i kako ih postaviti?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Granice i kako ih postaviti dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Granice i kako ih postaviti?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Koje teme obuhvata edukacija Granice i kako ih postaviti?

 • Definicija granica;
 • Ključni pokazatelji narušenih granica;
 • Najčešći uzroci i posledice neadekvatno postavljenih granica;
 • Šest vrsta granica;
 • (Ne)uspešni načini postavljanja granica;
 • Postavljanje granica u različitim sferama: u porodici, vezi, prijateljstvima, na poslu, društvenim mrežama…

Kada i gde se sledeći put održava edukacija, koja je cena?

Novi Sad: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 8h do 14h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Beograd: zima 2023. god., 2 susreta, nedeljom, od 10h do 16h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Podgorica: zima 2023. god.

Cena: 70 eura za nezaposlene i studente, 85 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Tema edukacije se odnosi na postavljanje ličnih granica, pa se preporučuje osobama koje prvenstveno u ovoj sferi žele da napreduju.

Koji način rada karakteriše edukaciju Granice i kako ih postaviti?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na edukaciji Granice i kako ih postaviti dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju?

Ispred IntroSpectrum-a, edukaciju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na edukaciju Granice i kako ih postaviti?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o edukaciji?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Prijava za edukaciju


kontakt forma