2. Emocionalna inteligencija 1 e1573488024275 scaled

Emocionalna inteligencija

Naučite kako da emocije rade za Vas, a ne protiv Vas!

emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija

Naučite kako da emocije rade za Vas, a ne protiv Vas!

Koje teme obuhvata trening Emocionalna inteligencija?

 • Jačanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima;
 • Redukcija nezdravih (samo)kritika;
 • Prepoznavanje i razumevanje sopstvenih i tuđih emocija;
 • Upravljanje emocijama;
 • Emocionalno pismene poruke, nasuprot manipulaciji i „psihološkim igrama“;
 • Uticaj zabrana iz detinjstva na ličnost u odraslom dobu;
 • Praktična primena znanja o emocijama u svim oblastima života (u porodici, prijateljstvima, partnerskom odnosu, roditeljstvu, na poslu, u organizacijama, u liderstvu…)
 • Razvijanje (samo)svesnosti i tolerisanje neprijatnosti;
 • Rad na ličnom rastu i razvoju.

Kada i gde se sledeći put održava trening Emocionalna inteligencija, koja je cena?

Novi Sad: 12., 19. i 26. novembar 2023. god., 3 susreta, nedeljom, od 8.30h do 14h.

Cena: 10 000 din. za nezaposlene i studente, 12 000 din. za zaposlene.

Beograd: 3. i 10. decembar, 2 susreta, nedeljom, od 10h do 18h.

Cena: 10 000 din. za nezaposlene i studente, 12 000 din. za zaposlene.

Podgorica: jesen 2023. god., 2 susreta, subota i nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 85 eura za nezaposlene i studente, 100 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Sadržaj edukacije je usmeren na bolje razumevanje emocija i na izgradnju veština upravljanja emocijama pa se naročito preporučuje onima koji su zainteresovani za ovu tematiku.

Koji način rada karakteriše trening Emocionalna inteligencija?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na treningu Emocionalna inteligencija dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Mminimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju?

Ispred IntroSpectrum-a, trening vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Sertifikovani je trener emocionalne pismenosti i ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na trening Emocionalna inteligencija?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o treningu Emocionalna inteligencija?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Koje teme obuhvata trening Emocionalna inteligencija?

 • Jačanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima;
 • Redukcija nezdravih (samo)kritika;
 • Prepoznavanje i razumevanje sopstvenih i tuđih emocija;
 • Upravljanje emocijama;
 • Emocionalno pismene poruke, nasuprot manipulaciji i „psihološkim igrama“;
 • Uticaj zabrana iz detinjstva na ličnost u odraslom dobu;
 • Praktična primena znanja o emocijama u svim oblastima života (u porodici, prijateljstvima, partnerskom odnosu, roditeljstvu, na poslu, u organizacijama, u liderstvu…)
 • Razvijanje (samo)svesnosti i tolerisanje neprijatnosti;
 • Rad na ličnom rastu i razvoju.

Kada i gde se sledeći put održava trening Emocionalna inteligencija, koja je cena?

Novi Sad: 12., 19. i 26. novembar 2023. god., 3 susreta, nedeljom, od 8.30h do 14h.

Cena: 10 000 din. za nezaposlene i studente, 12 000 din. za zaposlene.

Beograd: 3. i 10. decembar, 2 susreta, nedeljom, od 10h do 18h.

Cena: 10 000 din. za nezaposlene i studente, 12 000 din. za zaposlene.

Podgorica: jesen 2023. god., 2 susreta, subota i nedelja, od 10h do 18h.

Cena: 85 eura za nezaposlene i studente, 100 eura za zaposlene.

Ko može da pohađa edukaciju?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Sadržaj edukacije je usmeren na bolje razumevanje emocija i na izgradnju veština upravljanja emocijama pa se naročito preporučuje onima koji su zainteresovani za ovu tematiku.

Koji način rada karakteriše trening Emocionalna inteligencija?

Edukacija se organizuje po radioničarskim principima rada. Nakon međusobnog upoznavanja, svaka celina se predstavi teorijski a potom se veći deo vremena posveti boljoj spoznaji sopstvenog ponašanja i uvežbavanju novih veština. To podrazumeva: davanje i analizu ličnih primera, igranje uloga, simulaciju situacija, rešavanje upitnika, rad u grupama, međusobnu razmenu iskustva i povratnih informacija, itd. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na treningu Emocionalna inteligencija dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika omogućava radioničarski pristup radu i ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Mminimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za uvežbavanje veština. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi edukaciju?

Ispred IntroSpectrum-a, trening vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Sertifikovani je trener emocionalne pismenosti i ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na trening Emocionalna inteligencija?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na edukaciju, koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o treningu Emocionalna inteligencija?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Prijava za edukaciju


kontakt forma