autogeni trening

Autogeni trening

Trening psihofizičke relaksacije

autogeni trening

Autogeni trening

Trening psihofizičke relaksacije

Koje vežbe obuhvata Autogeni trening?

Autogeni trening je priznata psihološka i psihoterapijska tehnika za borbu protiv stresa. Cilj treninga je osposobljavanje za samostalno postizanje relaksacije i oslobođenje od psihološke i fiziološke tenzije. Kurs se sastoji od usvajanja 6 osnovnih vežbi:

 • Uvežbavanje osećaja težine u rukama i nogama;
 • Uvežbavanje osećaja topline u rukama i nogama;
 • Uvežbavanje mirnog i ravnomernog disanja;
 • Uvežbavanje mirnih i ravnomernih otkucaja srca;
 • Uvežbavanje osećaja topline u stomaku;
 • Uvežbavanje osećaja svežine u čelu.

Osim 6 osnovnih vežbi, u toku treninga se usvajaju mnoge predvežbe, a takođe se obrađuju psihološke teme u vezi sa stresom.

Do kojih benefita može dovesti Autogeni trening?

Autogeni trening se pokazao kao uspešna metoda za:

 • povećanje psihofizičke relaksacije;
 • poboljšanje pažnje, koncentracije, percepcije;
 • poboljšanje intelektualnih funkcija;
 • uravnoteženje raspoloženja;
 • redukciju anksioznosti, napetosti, treme;
 • normalizaciju pritiska;
 • poboljšanje cirkulacije i rada srca;
 • redukciju psihosomatskih tegoba (migrene, čirevi,…)
 • poboljšanje kvaliteta sna…

Kada i gde se sledeći put održava Autogeni trening, koja je cena?

Novi Sad: početak 24. oktobar, 8 susreta, utorkom, od 19h do 20h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Ko može da pohađa Autogeni trening?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Ipak, kako se radi o treningu kojim se postiže psihofizička relaksacija naročito je namenjen:

 • osobama koje su pod hroničnim stresom;
 • osobama koje imaju problema sa koncentracijom i pažnjom;
 • sportistima radi poboljšanja koncentracije i pažnje;
 • osobama koje imaju psihosomatska oboljenja;
 • osobama koje su sklone anksioznosti;
 • osobama koje su sklone padu raspoloženja…

Koji način rada karakteriše Autogeni trening?

Na svakom susretu se usvaja po jedna nova vežba i/ili predvežba i vrši se uvežbavanje prethodno usvojenih. Takođe, diskutujemo o procesu uvežbavanja između susreta, eventualnim preprekama i otporima i njihovim psihološkim značenjima. Na većini susreta se dotičemo i teorije koja se tiče stresa i psiholoških tehnika za borbu protiv stresa. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na Autogenom treningu dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za sagledavanje ove tematike iz više različitih perspektiva. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi Autogeni trening?

Ispred IntroSpectrum-a, trening vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na Autogeni trening?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na trening koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o Autogenom treningu?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Koje vežbe obuhvata Autogeni trening?

Autogeni trening je priznata psihološka i psihoterapijska tehnika za borbu protiv stresa. Cilj treninga je osposobljavanje za samostalno postizanje relaksacije i oslobođenje od psihološke i fiziološke tenzije. Kurs se sastoji od usvajanja 6 osnovnih vežbi:

 • Uvežbavanje osećaja težine u rukama i nogama;
 • Uvežbavanje osećaja topline u rukama i nogama;
 • Uvežbavanje mirnog i ravnomernog disanja;
 • Uvežbavanje mirnih i ravnomernih otkucaja srca;
 • Uvežbavanje osećaja topline u stomaku;
 • Uvežbavanje osećaja svežine u čelu.

Osim 6 osnovnih vežbi, u toku treninga se usvajaju mnoge predvežbe, a takođe se obrađuju psihološke teme u vezi sa stresom.

Do kojih benefita može dovesti Autogeni trening?

Autogeni trening se pokazao kao uspešna metoda za:

 • povećanje psihofizičke relaksacije;
 • poboljšanje pažnje, koncentracije, percepcije;
 • poboljšanje intelektualnih funkcija;
 • uravnoteženje raspoloženja;
 • redukciju anksioznosti, napetosti, treme;
 • normalizaciju pritiska;
 • poboljšanje cirkulacije i rada srca;
 • redukciju psihosomatskih tegoba (migrene, čirevi,…)
 • poboljšanje kvaliteta sna…

Kada i gde se sledeći put održava Autogeni trening, koja je cena?

Novi Sad: početak 24. oktobar, 8 susreta, utorkom, od 19h do 20h.

Cena: 8 000 din. za nezaposlene i studente, 10 000 din. za zaposlene.

Ko može da pohađa Autogeni trening?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju. Ipak, kako se radi o treningu kojim se postiže psihofizička relaksacija naročito je namenjen:

 • osobama koje su pod hroničnim stresom;
 • osobama koje imaju problema sa koncentracijom i pažnjom;
 • sportistima radi poboljšanja koncentracije i pažnje;
 • osobama koje imaju psihosomatska oboljenja;
 • osobama koje su sklone anksioznosti;
 • osobama koje su sklone padu raspoloženja…

Koji način rada karakteriše Autogeni trening?

Na svakom susretu se usvaja po jedna nova vežba i/ili predvežba i vrši se uvežbavanje prethodno usvojenih. Takođe, diskutujemo o procesu uvežbavanja između susreta, eventualnim preprekama i otporima i njihovim psihološkim značenjima. Na većini susreta se dotičemo i teorije koja se tiče stresa i psiholoških tehnika za borbu protiv stresa. Svaki učesnik sam bira u kojoj meri želi da govori o sebi i na koje sfere svog života želi da stavi poseban akcenat.

Da li se nakon učešća na Autogenom treningu dobija sertifikat?

Da. Svim učesnicima, nakon uspešno završene obuke, IntroSpectrum izdaje potvrdu da su prisustvovali edukaciji, sa naznačenim brojem odslušanih sati.

Koliko članova može biti u grupi?

Maksimalni mogući broj članova u grupi je 12. Ovoliki gornji limit broja učesnika ostavlja dovoljno prostora za svakog pojedinca u grupi. Minimalni mogući broj učesnika je 5. Donji limit broja učesnika se postavlja radi omogućavanja adekvatne grupne dinamike koja će svakom pojedincu u grupi ostaviti prostor za sagledavanje ove tematike iz više različitih perspektiva. S obzirom na često održavanje treninga, najčešće su grupe koje broje 7-8 članova, što se smatra i optimalnom brojkom za kvalitetan rad.

Ko vodi Autogeni trening?

Ispred IntroSpectrum-a, trening vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija. Ima više od deset godina iskustva u držanju psiholoških edukacija koje se tiču različitih tema: komunikacija, samopouzdanje, emocionalna inteligencija, psihofizička relaksacija, motivacija, stres, rad u timovima, partnerski odnosi itd.

Kako mogu da se prijavim na Autogeni trening?

Prijavu (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) je potrebno poslati na mejl info@introspectrum.rs ili popuniti formu za prijavu na trening koja se nalazi na ovoj stranici. U najkraćem roku dobićete potvrdu prijave i sve dodatne informacije.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije o Autogenom treningu?

Mejl: info@introspectrum.rs

Kontakt telefon: IntroSpectrum – 064/544-54-89

Prijava za edukaciju


kontakt forma