image

Nauka: Uticaj treninga pažnje („mindfulness“)

image

Nauka: Uticaj treninga pažnje („mindfulness“)

Filozofski fakultet, Novi Sad, Odsek za psihologiju

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, realizovan je projekat „Uticaj treninga pažnje na redukciju depresivnih simptoma“. Reč je o naučnoj studiji koja se bavila ispitivanjem mindfulness metode.

Istraživanje Uticaj treninga pažnje – cilj, uzorak, procedura i rezultati:

Dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, osnivač IntroSpectrum – a, bila je rukovodilac istraživanja „Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju depresivnih simptoma“. Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost.

U sklopu projekta proveravan je uticaj mindfulness vežbi na smanjenje depresivnih simptoma kod studentske populacije. Mindfulness je treći talas Kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) i ističe važnost potpune svesnosti i prihvatanja svojih unutrašnjih sadržaja.

Organizovano je 8 susreta, 2 puta nedeljno, gde su studenti slušali audio vežbe iz mindfulness-a i učili se prepoznavanju i prihvatanju svojih telesnih senzacija, misli i emocija. Uzorak su činili studenti sa blago do umereno izraženim depresivnim simptomima. Želelo se ispitati da li učenje drugačijeg odnosa prema svojim unutrašnjim sadržajima dovodi do smanjenja depresivnih simptoma.

Efekti mindfulness vežbi su provereni po završetku tretmana, mesec i tri meseca kasnije. Rezultati su pokazali da je kod studenata došlo do značajnog smanjenja ruminacija (negativnih, ponavljajućih misli o sebi, drugima i svetu), povećanog prihvatanja unutrašnjih sadržaja tj. manjeg izbegavanja neprijatnih telesnih senzacija, misli i emocija. Na kraju, kod studenata se pokazalo generalno značajno efikasnije kognitivno funkcionisanje.

Reč je o preliminarnim rezultatima studije, koja se planira nastaviti i u budućnosti. Ovo se može smatrati jednom od prvih, ako ne i prva, naučna studija ispitivanja mindfulness metode u Srbiji.

Primer jedne mindfulness vežbe:

uticaj treninga pažnje

Doc. dr Snežana Tovilović, članica tima koji je radio na ovom projektu, u svojoj knjizi Osnove kognitivno-bihejvioralne terapije (2022. god.), navela je primere vežbi koje su korišćene u ovoj studiji. U daljem tekstu vežbu koja se odnosi na misli prenosimo u celosti:

„Sedite udobno. Nemojte se naslanjati na naslon, samo držite leđa uspravno (kratka pauza).

Držite leđa uspravno i tako da Vam taj položaj odgovara. Ukoliko Vam prija, zatvorite oči. Ukoliko Vam to ne prija, gledajte neodređeno u pod, malo ispred sebe… (kratka pauza).

Usmerite svoju pažnju na dodir, pritisak i kontakt Vašeg tela sa stolicom na kojoj sedite. Svesno se usmerite BAŠ na te osećaje. Istražujte minut-dva te osećaje… (srednja pauza).

Sada zamislite da stojite na nadvožnjaku, gledajući dole na prugu. Spori teretni voz je na pruzi i udaljava se. Naizgled beskrajan, voz polako prolazi ispod nadvožnjaka. Voz se sastoji od niza malih vagona koji nose teret (kratka pauza).

Sada, kada pogledate dole, zamislite da voz nosi Vaše misli. Tu spadaju Vaše procene, Vaša predviđanja, Vaši doživljaji sebe i tome slično. Način na koji posmatrate ovaj voz može da posluži kao primer kako možete da posmatrate Vaš vlastiti um. Dakle, u vozu se nalaze Vaše misli (kratka pauza).

Sada se ponovo usmerite na sebe. Prisetite se nečeg sa čim se borite u poslednje vreme… Setite se situacije koja Vas trenutno opterećuje… Ostanite malo u toj situaciji… (srednja pauza). Sada ponovo zamislite da se nalazite na nadvožnjaku i kako voz prolazi ispod Vas. Vaš zadatak je da stojite na nadvožnjaku i posmatrate. U vozu su Vaše misli (srednja pauza).

Možda ćete u nekom trenutku primetiti da Vam je um odlutao i da ste u vagonu na pruzi. Borite se sa sadržajem koji ga ispunjava, tačnije, borite se sa svojim mislima. Neka od uverenja koja se ljudima mogu javiti jesu da neće izaći na kraj ni sa čim ili uverenja da se nikad ništa dobro neće desiti u njihovoj budućnosti. Ukoliko Vam se ovo desi, ovo može biti važan moment. U stvari, to i jeste glavna svrha ove vežbe. Primetite koje misli Vas okupiraju… Uočite to i onda se vratite na nadvožnjak iznad pruge i pogledajte dole ponovo (srednja pauza).

Podsetite se, Vaše misli su u vozu koji prolazi ispod nadvožnjaka. Vidite da li možete da ostanete na nadvožnjaku, ali ukoliko ga napustite i nađete se u vozu, sa svojim mislima, samo primetite šta se dešava i onda se vratite na nadvožnjak. Narednih nekoliko minuta posmatrajte šta dopire do Vas… (srednja pauza).

Šta je to šta primećujete dok stojite na nadvožnjaku i posmatrate voz koji prolazi ispod Vas? (kratka pauza).

Ukoliko ste odlutali i ukrcali se na voz, koje su to misli koje su Vas odvukle sa nadvožnjaka? Neki od uobičajenih sadržaja su sećanja povezana sa jakim emocijama…ili razmišljanja o samoj vežbi… ili razmišljanja o svojoj budućnosti… Narednih nekoliko minuta posmatrajte šta je to šta Vas odvlači sa nadvožnjaka… (srednja pauza).

Postoje misli koje Vas povuku i odvlače Vas sa nadvožnjaka. Vaš zadatak je da naučite da ostanete na nadvožnjaku što duže a i kada odete s nadvožnjaka, da se što pre vratite na njega… (kratka pauza).

Sada počnite da se pripremate na povratak u sobu gde sedite… Polako vratite pažnju na stolicu gde sedite, na Vaše disanje, na zvuke u sobi i kada osetite da ste spremni, lagano otvorite oči…“

Kako mogu da saznam više o ovome?

Na Savremenim trendovima u psihologiji, Tanja je imala usmeno saopštenje „Trening samo-fokusirane pažnje: efekti na emocionalno i kognitivno funkcionisanje.“

Rezime izlaganja možete pronaći u knjizi sažetaka naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2019, na linku:

http://stup.ff.uns.ac.rs/Book%20of%20Abstracts%20STuP%202019.pdf

Međunarodni časopis Psihologija je 2022. godine prihvatio za štampu rad koji se tiče rezultata dobijenih ovom studijom, „How to train your attention? Preliminary tests of Mindfulness/Acceptance based self-help intervention“. Nakon objavljivanja, članak će biti dostupan na sajtu časopisa:

Primenjena psihologija (uns.ac.rs)