image

Učešće na Psihopraxum-u

image

Učešće na Psihopraxum-u

Konferencija studenata psihologije, Zlatibor

Psihopraxum je naučno-praktična konferencija studenata psihologije, čija je ideja upoznati studente sa tim kako izgleda posao psihologa u praksi. Radionice i predavanja vode stručnjaci iz različitih oblasti psihologije.

Kako je došlo do saradnje?

Nakon gostujućeg predavanja na temu paranoidnosti, u okviru kursa Osnove psihopatologije, na Odseku za psihologiju (Filozofski fakultet u Novom Sadu), dobila sam poziv od studenata da učestvujem na prvoj Naučno – praktičnoj konferenciji studenata psihologije „Psihopraxum“.

O čemu sam govorila na Psihopraxum-u?

Studentima psihologije sam predstavila psihoterapijski pravac Racionalno-edukativno bihejvioralna terapija (REBT). Radionica je organizovana 2 dana, u subotu i nedelju, za dve grupe studenata. Interesovanje je bilo veliko pa su oba termina popunjena u jako kratkom vremenskom intervalu.

Psihopraxum

Koje teme su pokrivene radionicom?

Studentima je predstavljen tzv. ABC model, osnova REBT terapije, po kom nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo nego naša interpretacija tih događaja. Shodno tome, REBT stavlja fokus na otkrivanje iracionalnih uverenja kod pojedinca i na njihovu zamenu racionalnim uverenjima, što posledično vodi do zdravih emocija i funkcionalnog ponašanja.

Na radionici smo obradili konkretne primere problema karakterističnih za studentsku populaciju (pad na ispitu, raskid s partnerom/kom…) i kroz analizu istih, dotakli se najčešćih iracionalnih uverenja. Potom smo razgovarali o intervencijama koje se koriste u REBT-u a koje se mogu podeliti na: kognitivne, emotivne, imagitivne i bihejvioralne tehnike.

Zatim je studentima detaljnije predočeno kako izgleda sama edukacija za REBT terapeuta u Srbiji. Takođe, date su im informacije o proceduri dobijanja Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Na kraju smo diskutovali o tome šta posle i kako izgleda posao psihoterapeuta.

FLB1345

Kako su protekle same radionice i koji su opšti utisci?

Radionice su protekle u vrlo prijatnoj atmosferi, studenti su bili aktivni, radoznali i visoko motivisani za širenje znanja iz oblasti psihoterapije. Evaluacija koju su studenti na kraju konferencije anonimno popunili je pokazala da je REBT radionica bila najposećenija a najzastupljenija ocena kojom su ocenili radionicu bila je 5 (izuzetno sam zadovoljan/a). Čak 95% uzorka je radionicu ocenilo sa najvišim ocenama.

Moje impresije studentima i samom organizacijom su bile za čistu peticu, pogotovo ako uzmemo u obzir da je ovo bila prva u nizu konferecija studenata psihologije. Otud ne iznenađuje činjenica da je narednih godina Psihopraxum prerastao u tradicionalnu konferenciju, koja se svake godine održava na Zlatiboru i ima prvenstveno za cilj da studentima pruži praktična znanja iz oblasti psihologije i uvede ih u posao psihologa, za koju god oblast psihologije da se odluče.

Jedno veliko bravo za ideju, realizaciju, istrajnost i doprinos ove konferencije!

Piše:

Dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut (IntroSpectrum)